Strona główna
Drukuj
11.07.2009.
 

Mieszkasz w Krakowie lub okolicy, jeździsz po Polsce, płacisz podatki w tym kraju? Przeczytaj!

 

 

 

 

 

W ostatnim czasie prasa  ujawniła plany lokalizacji północnej obwodnicy Krakowa. W planach tych pojawia się zupełnie nowa propozycja (oznaczona na obrazku jako wariant W3) lokalizacji trasy która już od lat 70’dziesiątych jest wyznaczona i ujęta w planach przestrzennego zagospodarowania  gminy Zielonki (według wariantu W1). Nowy propozycja to trasa o tych samych parametrach technicznych co wariant oryginalny, ale od niego dłuższa i droższa.

 

Niniejsza Inicjatywa Obywatelska bezskutecznie doszukując się merytorycznych argumentów przemawiających za wariantem W3 zadaje otwarte pytania:

 

 

Kto zyska na budowie obwodnicy według wariantu W3…?

 

… i kto za nią będzie płacił …

 

 


pólnocna obwodnica krakowa

Trzy warianty przebiegu północnej obwodnicy Kraków (źródło: Dziennik Polski, 2 czerwca 2009)

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć powiększone mapy

 

 

 

 

Wariant W1

Wariant W2

Wariant W3

Klasa drogi

S (ekspresowa)

GP (przyspieszona główna)

S (ekspresowa)

Długość odcinka [km]

11,4

11,8 

14,1

Liczba węzłów

2

5

4

Liczba obiektów inżynieryjnych

11

13

21

Powierzchnia zajmowanego terenu [m2]

741 970

717 520

805 843

Liczba kolizji z budynkami

8

19

9

Koszt [mld zł]

1,089

1,083

1,257

Porównanie proponowanych wariantów (źródło: Dziennik Polski, 2 czerwca 2009)

 

UWAGA: kalkulacje powyżej zawierają koszt wykupu gruntów!

 

 

 

   Analizując propozycje przebiegu trasy według wariantu W3 względem pozostałych zwracamy uwagę na następujące kwestie:

  

   1. Przebieg drogi w omawianym wariancie zlokalizowany został na terenach o istotnych walorach przyrodniczych oraz zabytkowych. Budowa drogi o parametrach technicznych autostrady, czy też drogi szybkiego ruchu skutkować będzie degradacją fauny i flory w tym obszarze. Dość wskazać, iż teren ten przynależy do Jurajskich Parków Krajobrazowych w bezpośrednim sąsiedztwie otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego i przecina naturalne siedliska saren, lisów, bażantów i innych dzikich zwierząt.

 

   2. Proponowany wariant przebiegu drogi jest całkowicie nieracjonalny z ekonomicznego punktu widzenia. Zakłada on bowiem budowę drogi o kilka kilometrów dłuższej w stosunku do pozostałych dwóch wariantów. Wedle doniesień prasy, licząc według obecnie obowiązujących cen, budowa będzie droższa o ok. 200.000.000 zł. (dwieście milionów złotych). Budowa obwodnicy według Wariantu W3 oznaczać będzie zatem iż  każdy dorosły Polak będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni  ok. 10zł podatku na  budowę tego odcinka drogi. a później  płacić dodatkowo za zwiększone koszty utrzymania i remontów tej trasy. Zważywszy na fakt, iż źródłem finansowania inwestycji będą środki publiczne, jakie jest uzasadnienia dla wydatkowania kwoty tak znacznie wyższej od kwoty wymaganej dla realizacji drogi w pierwotnie zakładanym przebiegu?

  

   3.    Północna obwodnica Krakowa ma łączyć 2 węzły (Węzeł Modlnica oraz Węzeł Zesławice), które już nie zmienią położenia. Wariant  W3 to droga dłuższa o 2,7 km od wariantu W1 zaprojektowanego w latach 70’dziesiątych. Kierowcy jadąc dłuższą drogą będą zużywać niepotrzebnie paliwo oraz czas. Przy założeniu, że 1/3 ruchu z obecnej trasy ul. Opolska/ ul. Conrada przeniesie się na obwodnicę, daje to według prognoz 10000 pojazdów dziennie. Zakładając, że przeciętny pojazd (osobowy, ciężarowy, autobus) spala 10 l paliwa / 100 km, obliczenia wskazują, że spalimy niepotrzebnie (0,27 l benzyny na pojazd na  2,7 km x 10000 pojazdów x 365 dni) około 985 500 litrów paliwa   rocznie.

 

a)  Biorąc pod uwagę obecne ceny ( około 4 PLN za litr paliwa), jest to kwota około

    4 milionów zł. rocznie. W perspektywie najbliższych dziesięcioleci daje to kwotę setek milionów złotych  wydanych niepotrzebnie.

 

b)  Analizując ilość spalin emitowanych niepotrzebnie do atmosfery , takich jak np. toksyczne (CO, HC, NOx) i nietoksyczne (CO2 – gaz cieplarniany, O2, N2, H2O) należałoby wziąć pod uwagę ich wpływ na środowisko.


 

4. Zbudowana ( według wariantu W3) dłuższa droga spowoduje niepotrzebne zaasfaltowanie i wyłączenie z produkcji roślinnej i tlenu około 8 ha gruntów  które mogłyby:

 

a)     być osiedlem mieszkaniowym – jest to około 80 domów jednorodzinnych licząc, że działka ma 10 arów. Tyle samo rodzin płaciłoby podatki do Gminy Zielonki. Okoliczność ta absolutnie nie może schodzić z pola widzenia władz publicznych,

 

b)    być zielonymi skwerami, placami zabaw dla dzieci,  służąc jako miejsca wypoczynku dla okolicznych mieszkańców ,

 

c)     być sadami, ogrodami, polami uprawnymi przez jakiś czas jeszcze, a w perspektywie mogłyby zostać zagospodarowane w sposób opisany powyżej,

 


   5. Wreszcie przypominamy, iż przebieg drogi stanowiącej tzw. północną obwodnicę Krakowa ustalony został wiele lat temu (wiadomo o nim od ponad 40 lat). Ustalenie to znalazło swój wyraz w treści planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki (patrz obraz poniżej). Determinowało przez wiele lat decyzje inwestycyjne mieszkańców zarówno Gminy Zielonki,  Wielka Wieś i Michałowice. Ewentualna zmiana przebiegu drogi zniweczy zatem racjonalność tych decyzji, skutkując narażeniem mieszkańców na straty związane z faktem zlokalizowania domów w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady lub drogi szybkiego ruchu.

 

 

                            plan zagospodarowania północna obwodnica krakowa

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki z widoczną rezerwą ( a dokładniej brakiem planu zagospodarowania) pod obwodnicę według wariantu W1.
Dlaczego Zielonki nie ustanowiły planu zagospodarowania dla terenów objętych oryginalną koncepcją przebiegu północnej obwodnicy Krakowa i jakie są tego konsekwencje? Zachęcamy do zapoznania się z interpelacją poselską w tej sprawie.

 

 

 

 

 


 

 

 

W dniu 8 Lipca 2009 roku skierowaliśmy pismo do władz Gminy Zielonki, Województwa Małopolskiego  jak i odpowiednich  Ministerstw z prośba o ustosunkowanie sie do naszych uwag . O naszych postępach będziemy  informować na tej stronie.

 

 

 

Jeżeli podzielasz nasze argumenty i nie jesteś obojętny tej sprawie napisz do nas.

Czekamy na Państwa poparcie i  komentarze.

 

 

 

>>>Zgłoś swoje poparcie<<<

 

 

Image 

 

 

 

 

Zmieniony ( 10.11.2009. )